Hemnes turistforening

Hemnes Turistforening ble stiftet i 1978. Før dette var vi en del av Rana og omegn Turistforening og Helgeland Turistforening som ble stiftet i 1902. Hemnes Turistforening drifter 4 hytter og 2 nødbuer i området rundt Okstindan. I tillegg til hyttedrift arrangerer vi turer rundt om i hele kommunen, samt tilrettelegger og merker turstier. Hver torsdag har vi kafe i våre lokaler Turisten. Hemnes Turistforening har ingen ansatte og arbeider baserer seg i stor grad på frivillighet. Foreningens formål er å fremme friluftslivet i Hemnes.