Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Hytteregler


 1. Skriv deg inn i protokollen ved ankomst. Du har ingen rettigheter på hytta om du unnlater å skrive deg inn (sengeplass etc.).


 1. Hold orden og okkuper minst mulig plass slik at andre besøkende føler seg velkommen.


 1. Vask opp så snart du har spist. Tørk av kokeapparat, kjøkkenbenk og bord.


 1. Røyking er ikke tillatt innendørs.


 1. Hund er ikke tillatt annet enn på hunderom på de hyttene som har det. 


 1. Lakenpose eller sovepose skal benyttes.


 1. Det skal være ro i hytta mellom kl 2300 og kl 0600.


 1. Fyr i ovnen med omtanke. Ved asketømming: Plukk ut aluminiums rester o.l. fra aska og brenn dem på nytt i varm ovn.


 1. Forlat hytta slik du ønsker å finne den. Rengjør alle rom som har vært i bruk, og sjekk at vinduer og dører er lukket. Rist sengetøy og matter. Tøm kjeler og spann for vann.


 1. Eget avfall tas med i retur. Legg ikke igjen overskudd av mat.


 1. Vis deg tilliten verdig, og gjør opp for ditt besøk.