Foreninga er avhengig av inntekter for å vedlikeholde og drifte hyttene. Særlig transport av ved og gass koster mye; til mange av hyttene må dette fraktes med helikopter noe som er kostbart for foreninga.

Priser

 Overnatting Medlem Ikke-medlem
0-6 år kr 0 kr 0
7-15 år kr 50 kr 100
16-21 år kr 100 kr 150
Voksne kr 200 kr 400
Skoleelever, pr elev kr 50 kr 100 
Dagsbesøk/telting Medlem Ikke-medlem
kr 50 kr 75
Barn under 15 år Gratis Gratis
Badstu Kjensvasshytta  Medlem Ikke-medlem
kr 100 kr 100

NB! Kommersiell bruk kan bare skje etter avtale, og basert på avtalt pris. Ta kontakt med oss om det er aktuelt.