Navn Rolle E-post Tlf.
Siv Bårdsen Styreleder siv.bardsen@gmail.com 41310037
Bjørn-Einar Valla Sekretær bjorn.einar@h-lt.no 91764062
Tone Bygdåsmo Kasserer bygdasmotone@gmail.com 47653197
Nils Reinåmo Styremedlem nilsreinaamo@hotmail.com 98856171
Marit Wang Nestleder maritwang@hotmail.com 92869394
Tone Tamnes Styremedlem tone.tam@online.no 48020247
Sølvi Skaga Styremedlem sbskaga@online.no 48154894 
Kenneth Lifjell Varamedlem kenneth_lifjell@hotmail.com
Oddrun Sæbø Varamedlem oddrun_saebo@hotmail.com

For spørsmål angående våre hytter, ta kontakt med hyttevertene på de respektive hyttene.