Navn Rolle E-post Tlf.
Anders Kyllingmo Styreleder andkyl01@online.no 99036085
Bjørn-Einar Valla Sekretær bjorn.einar@h-lt.no 91764062
Tone Bygdåsmo Kasserer bygdasmotone@gmail.com 47653197
Nils Reinåmo Styremedlem nilsreinaamo@hotmail.com 98856171
Siv Bårdsen Nestleder siv.bardsen@gmail.com 41310037
Beate Hagen Styremedlem Beathe.tolkmo.hagen@hemnes.kommune.no 97571652
Åse Blakstad Styremedlem aase_blakstad@yahoo.no 92249256
Åse Valla Varamedlem aas-vall@online.no 91667895
Astrid Jonassen Varamedlem

For spørsmål angående våre hytter, ta kontakt med hyttevertene på de respektive hyttene.