Årsmøte 2021

Velkommen til årsmøte for 2021. 

Sted: Vallaskola

Tid: søndag 20. mars 2022 kl 19.00


1. Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av saksliste

3. Valg av møteleder og referent

4. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll

5. Årsberetning for 2021

6. Regnskap for 2021

7. Innmeldte saker

8. Valg ifølge vedtektene


Saker som ønskes fremmet til årsmøtet sendes styret v/Siv Bårdsen på epost siv.bardsen@gmail.com eller på telefon 413 10 037
innen 7. mars 2021

Det vil bli loddsalg på årsmøtet. 

Skrevet av Siv Bårdsen 20. februar 2022