Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Årsmøte i Hemnes turistforening 2020

På toppen av Kjerringtinden
På toppen av Kjerringtinden Foto: Siv Bårdsen

Velkommen til digitalt årsmøte i Hemnes turistforening for året 2020

Saker som ønskes fremmet til årsmøtet sendes styret v/Siv Bårdsen på epost siv.bardsen@gmail.com eller på telefon 413 10 037 innen 30. mars.

For påmelding til årsmøtet: send epost til Siv Bårdsen: siv.bardsen@gmail.com.

Frist for påmelding er torsdag 8.april. 


Sted: Teams

Tid: søndag 11. april 2021 kl 19.00

1. Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av saksliste

3. Valg av møteleder og referent

4. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll

5. Årsberetning for 2020

6. Regnskap for 2020

7. Innmeldte saker

8. Valg ifølge vedtektene


Velkommen

Skrevet av Siv Bårdsen 16. mars 2021