Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Turaktivitet

Vi er glade for at vi kan starte opp med aktiviteter igjen.

For at turene skal være trygge for deltakerne og turlederne er det viktig at alle følger smittevernreglene våre. Turlederne har ansvar for at regler og retningslinjer følges.  

På grunn av krav om avstand er det flere av årets turer vi ser blir vanskelig å gjennomføre. Det gjelder først og fremst turene der det er felles transport. Turene som vi arrangerer vil bli lagt ut under turer og aktiviteter på hjemmesiden, og det vil bli påmelding med en grense på 20 deltakere. 

For å nevne noen av turene som blir avlyst:

Vi har i samarbeid med folkehjelpa besluttet å avlyse tur til brekanten Kristi Himmelfartsdag. Oksskolthelga vil ikke bli gjennomført, og når det gjelder Okstindmarsjen er det ikke tatt en avgjørelse enda.

Turen til Tortenviktinden er planlagt gjennomført, men pga store snømengder i fjellet er det mulig at den blir flyttet til høsten.

Ettersom det er en del turer som ikke blir gjennomført ønsker vi innspill fra dere om alternative turer vi kan arrangere.

Vi ønsker forslag til turer som kan gjennomføres uten at det legges opp til samkjøring, og turer som ikke medfører ekstra belastning på helsevesenet hvis noe skulle hende på turen.