Årsmøte i Hemnes turistforening

Det innkalles til Årsmøte for 2019 Hemnes Turistforening 

Sted: Huset Cafe & Motell, møterom 2. etasje

Tid: mandag 20. april 2020 kl 19.00

1. Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av saksliste

3. Valg av møteleder og referent

4. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll

5. Årsberetning for 2019

6. Regnskap for 2019

7. Innmeldte saker

8. Valg ifølge vedtektene

Saker som ønskes fremmet må sendes styret v/Anders Kyllingmo på epost andkyl01@online.no eller på telefon 990 36 085 innen 6. april 2020

Det blir servering og loddsalg ☺

Skrevet av Siv Bårdsen 9. mars 2020