Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Årsmøte i Hemnes turistforening

Ny dato for årsmøtet er mandag 27.april, kl. 19.00.

Sted: Teams

Hvis du ønsker å være deltaker på årsmøtet send mail om påmelding til: siv.bardsen@gmail.com innen lørdag 25.04.  

Du vil i løpet av søndag 26.04 motta en epost med lenke til årsmøtet som vil bli gjennomført via Teams. I samme epost vil du motta årsberetningen for 2019.


1. Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av saksliste

3. Valg av møteleder og referent

4. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll

5. Årsberetning for 2019

6. Regnskap for 2019

7. Innmeldte saker

8. Valg ifølge vedtektene

Saker som ønskes fremmet må sendes styret v/Anders Kyllingmo på epost andkyl01@online.no eller på telefon 990 36 085 innen 6. april 2020

Vi håper så mange som mulig blir med oss på det første digitale årsmøte i regi av Hemnes turistforening.

Skrevet av Siv Bårdsen 9. mars 2020