Besøk fra Mattilsynet

Siv  fra Mattilsynet
Siv fra Mattilsynet Foto: Siv Bårdsen

Nytting informasjon fra Mattilsynet.

Vi har i dag hatt besøk fra seniorinspektør Siv Svendsen  som har informert oss om smittefare når vi ferdes i naturen.


Mattilsynet oppfordrer turgåere til å tenke på følgende:

  • Det er viktig at vi ikke forlater noe annet enn våre fotspor når vi ferdes i naturen. 
  • Tenk deg om hvor du gjør fra deg, hjelp oss å holde vannkilder rene til glede for både dyr og mennesker.
  • Oppfordring om å ikke slippe hunden løs.

For mer informasjon besøk:

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/
Skrevet av Siv Bårdsen 26. juni 2019