Årsmøte

Det innkalles til Årsmøte for 2018

Hemnes Turistforening

Sted: Korgen Vertshus, møterom 2. etasje

Tid: søndag 17. mars 2019 kl 18.00

1. Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av saksliste

3. Valg av møteleder og referent

4. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll

5. Årsberetning for 2018

6. Regnskap for 2018

7. Innmeldte saker: Fra styret

 Godkjennelse av revidert økonomireglement

 Tilknytning til Okstindan Natur- og Kulturpark (ONK)

8. Valg ifølge vedtektene

Andre saker som ønskes fremmet må sendes styret v/Anders Kyllingmo innen 8. mars 2019

Det blir servering og loddsalg 

Skrevet av Siv Bårdsen 1. mars 2019