Endring i vannføring fra breen skaper problemer for adkomst til Gråfjellhytta

Utsikt ned Merraskardet fra Brattbakken
Utsikt ned Merraskardet fra Brattbakken

Det er nå umulig å krysse elva for å komme til Gråfjellhytta. Noe har skjedd med vannføringen i elva på Gråfjellet, og det er ikke på grunn av varme og snøsmelting i sommer. Det er gråvatn som kommer ned elva, og flere har hatt store problemer med å komme over. 


Etter en befaring oppe ved Vestistjønna fikk vi svaret. Elva som renner ned mot Mørkvatnet er betydelig redusert. Det kommer nå opp ei elv i isen nederst på bretunga og ut i Vestistjønna, og som nå renner ned via Gråfjellet.

Både ruta fra Leirbotnet og Inderdalen til Gråfjellhytta er berørt etter forandringen i isen. Trykket i elveleiet fra Vestistjønna har blitt for stort, og vannet har presset under snøskavlen i dalføret der stien fra Leirbotnet krysser. Skavelen som er flere meter tykk har nå kollapset. 

Det jobbes nå med å få lagt ei bru over elva opp mot Gråfjellhytta. Når den vil være på plass er foreløpig uvisst. Imidlertid er det mulig å gå ruta fra Nilsskog via Slegda og jordbrua (se kartutsnitt). Den ruta er ca. 9km. 

Elva er nå såpass stor at den har to utløp fra sandan ved Gråfjellhytta. Det andre er i dalføret rett under hytta og ned mot Oksfjellelva. Elva krysser stien som går fra Slegda, og kan være vanskelig å komme over tørrskodd, men den er mulig å forsere.

Tekst: Nils Reinåmo